Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 763/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Wołominie z 2021-09-20

Sygn. akt II K 763/18

1.W Y R O K

1.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSR Jacek Kulesza

Protokolant – Weronika Krassowska

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 12 lutego 2021 r., 26 marca 2021 r., 20 września 2021r. sprawy H. K. (1), syna R. i Z. zd.Z., ur. w dniu (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 07 czerwca 2018 roku około godz. 10:40 w miejscowości W. ul. (...), powiatu (...), woj. (...) w ruchu lądowym na drodze publicznej kierował samochodem marki T. o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości, gdzie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykonane na urządzeniu (...) nr (...), wykazały: I. badanie o godz. 10:45 – 0,31 mg/l, II. badanie o godz. 10:47 – 0,28 mg/l, III. badanie o godz. 11:08 – 0,00 mg/l,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

orzeka:

1.  Oskarżonego H. K. (1) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu.

2.  Kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 763/18

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

H. K. (1)

w dniu 07 czerwca 2018 roku około godz. 10:40 w miejscowości W. ul. (...), powiatu (...), woj. (...) w ruchu lądowym na drodze publicznej kierował samochodem marki T. o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości, gdzie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykonane na urządzeniu (...) nr (...), wykazały: I. badanie o godz. 10:45 – 0,31 mg/l, II. badanie o godz. 10:47 – 0,28 mg/l, III. badanie o godz. 11:08 – 0,00 mg/l,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 07 czerwca 2018 roku około godz. 10:40 w W. na ul. (...) kierował samochodem marki T. o nr rej. (...). Został zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy policji i przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na urządzeniu (...). Badania wykazały: I. badanie o godz. 10:45 – 0,31 mg/l, II. badanie o godz. 10:47 – 0,28 mg/l, III. badanie o godz. 11:08 – 0,00 mg/l. H. K. ok. 10 -15 min wcześniej wypił łyżkę stołową A..

wyjaśnienia oskarżonego

19, 46-47

zeznania K. N.

6v, 52

protokół z przebiegu badania

2

opinia biegłego z zakresu toksykologii

62-66

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

H. K. (1)

w dniu 07 czerwca 2018 roku około godz. 10:40 w miejscowości W. ul. (...), powiatu (...), woj. (...) w ruchu lądowym na drodze publicznej kierował samochodem marki T. o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości, gdzie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykonane na urządzeniu (...) nr (...), wykazały: I. badanie o godz. 10:45 – 0,31 mg/l, II. badanie o godz. 10:47 – 0,28 mg/l, III. badanie o godz. 11:08 – 0,00 mg/l,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

H. K. nie prowadził w dniu w dniu 07 czerwca 2018 roku około godz. 10:40 w W. na ul. (...), samochodu marki T. o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości.

j.w.

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego wskazujące, iż przed badaniem na stan trzeźwości wypił A. zdaniem sądu są wiarygodne. Wyjaśnienia oskarżonego są spójne i konsekwentne, a ponadto korelują z wynikami badania stanu trzeźwości oraz opinią biegłego .

opinia biegłego z zakresu toksykologii

Z opinii biegłego wynika, iż wykryty u oskarżonego alkohol był alkoholem zalegającym. Biegły wskazał, iż „Potwierdzeniem faktu, że to jest alkohol zalegający to jest pomiar 3 który nie wykazał obecności alkoholu zalegającego w zasadzie żadnego i który był wykonany po 21 minutach od poprzedniego pomiaru.” (…)„Wiadomo, że ten alkohol był zalegający w tej sprawie tylko nie wiemy czy z refluksu, czy wypił oskarżony tuż wcześniej. Po takiej ilości amolu co wypił, też nie powinno być tyle alkoholu jeżeli nie był to alkohol zalegający.” (…) „Jeżeli miałby wypić 100 ml wódki to wtedy byłoby stężenie 0,56 promila, ale jeszcze trzeba pomniejszyć ten wynik, że jest deficyt alkoholowy. Ten wynik więc trzeba było pomniejszyć o 20 procent. Ten wynik też nie pasuje do pomiarów. Alkohol więc na pewno nie pochodził z konsumpcji tej wódki.” k. 77-78

Zdaniem sądu opia jest rzetelna i sporządzona przez biegłego z dużym doświadczeniem zawodowym.

protokół z przebiegu badania

Protokół z badania, wskazuje, iż po 23 minutach od pierwszego badania wynik był 0,00 mg/l. alkoholu w wydychanym powietrzu.

zeznania K. N.

Zeznania świadka potwierdziły fakt zatrzymania oskarżonego i przeprowadzenie badań na zwartość alkoholu.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

H. K. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Wyniki badania na zwartość alkoholu, opinii biegłego a także wyjaśnienia oskarżonego wskazywały na występowanie w ustach oskarżonego podczas badania alkoholu zalegającego co nie może być podstawą do uznania, iż H. K. prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Ze względu na powyższe okoliczności wobec braku możliwości przypisania oskarżonemu odpowiedzialności karnej za zarzucony mu czyn w świetle zebranych dowodów sąd uniewinnił go od popełniania zarzuconego mu przestępstwa.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 632 pkt 2 k.p.k.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Sajnog
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wołominie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Kulesza
Data wytworzenia informacji: