Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
252

II K 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 18/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Florian Szcześnik Protokolant – Dominika Witkowska przy udziale prokuratora Daniela Pasterczyka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 13 marca 2015 r., 1 czerwca 2015r., 22 lipca 2015 r. i 26 października 2015 r. sprawy D. K. , syna S. i D. ur. w dniu (...) w W. , oskarżonego o to, że w nieustalonym okresie czasu, jednak nie wc
Czytaj więcej»

II K 65/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Jacek Kulesza Protokolant : Ewelina Jachacy w obecności Prokuratora Michał Magier po rozpoznaniu w dniach 22 kwietnia 2016 r. i 27 czerwca 2016 r. sprawy P. K. (1) urodz. (...) w W. , syna W. i D. z d. K. , oskarżonego o to, że : w dniu 17 czerwca 2013 roku około godz. 19.20 na skrzyżowaniu ulicy (...) i ulicy (...) w T. , woj. (...
Czytaj więcej»

II K 72/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 72/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Alina Bielińska Protokolant: Dominika Witkowska po rozpoznaniu w dniu 19.05.2016r. sprawy I. M. (uprzednio H. ) urodz. (...) w K. , córki K. i I. z d. T. oskarżonej o to, że: I w okresie od 13 sierpnia 2010 r. do 17 sierpnia 2010 r. w W. , w placówce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w W. , przy ul. (...) , działając w cel
Czytaj więcej»

II K 90/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 90/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wołominie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Mariusz Matusik protokolant: Dominika Witkowska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie Magdaleny Powierży po rozpoznaniu w dniu: 4 lipca 2012 r., 3 października 2012 r., 5 grudnia 2012 r., 23 stycznia 2013 r., 22 marca 2013 r., 22 maja 2013 r., 28 sierpnia 2013 r., 18 października 2013 r., 15 stycznia 2014 r., 2 lipca
Czytaj więcej»

II K 156/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II K 156/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Marcin Frelik Protokolanci – Ewelina Jachacy, Dominika Witkowska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie – Roberta Sakowicza, po rozpoznaniu w dniach: 29 czerwca, 26 września i 30 listopada 2016 r. oraz 30 stycznia 2017 r. sprawy A. D. , ur. (...) w O. , syna J. i S. z d. W. , oskarżonego o to, że: w nieustalony
Czytaj więcej»

III RC 20/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 20/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wołominie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Eliza Oblicka Protokolant: Milena Wdowczyk po rozpoznaniu w dniu 31/07/2015r. w Wołominie na rozprawie przy udziale prokuratora Anety Zalewskiej sprawy z powództwa M. C. przeciwko D. C. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1 ustanawia z dniem 30 sierpnia 2011 r. rozdzielność majątkową między małżonkami M. C. (nazwisko r
Czytaj więcej»

III RC 235/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. III RC 235/16 POSTANOWIENIE Dnia 27 września 2017r. Sąd Rejonowy w Wołominie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSO w SR Barbara Dudzińska - Półrolniczak Protokolant: Ewelina Fydryszek po rozpoznaniu w dniu 27/09/2017r. w Wołominie na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich W. K. i D. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową H. P. przeciwko G. K. o alimenty postanawia : 1 umorzyć postępowanie wobec cofnięcia pozwu; 2 koszty postępowania p
Czytaj więcej»

III RC 404/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2015-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 404/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 lipca 2013 r. (data prezentaty) M. O. (1) , reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego K. O. z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie. W uzasadnieniu wskazano, że sytuacja majątkowa i osobista M. O. (1) uległa znacznej zmianie. Pozwem z dnia 14 lipca 2014 r. (data prezentaty) A. B. , reprezentowana przez pełnomocnika, w imieniu małoletniego K. O. wniosła o podwyższenie alimentów n
Czytaj więcej»

III RC 694/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 694/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13/10/2015r. Sąd Rejonowy w Wołominie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSO w SR Barbara Dudzińska - Półrolniczak Protokolant: Milena Wdowczyk po rozpoznaniu w dniu 13/10/2015r. w Wołominie na rozprawie przy udziale --------- sprawy z powództwa A. B. przeciwko K. B. reprezentującej małoletniego J. B. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. B. na rzec
Czytaj więcej»

II K 666/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 2021-01-13

Data publikacji: 2021-03-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 666/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Mariusz Matusik Protokolant: Rafał Kawałowski w obecności oskarżyciela publicznego ----- po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. sprawy E. G. , urodz. (...) w W. , córki L. i Z. z d. W. , oskarżonej o to, że: 1 w dniu 16 czerwca 2019 roku w R. ul. (...) , pow. (...) , woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości prowadziła w ruchu
Czytaj więcej»